test texttest texttest texttest texttest texttest text     . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

SISTE NYTT

November 2017

AVA SYSTEMS har økt aktivitet i Sverige og Danmark. Nylig er avtale inngått om levering av SafePipe til Amagerværket i København. Implementasjon er 2017-18, med oppstart i november 2017.

AVA SYSTEM har i løpet av 2014 gått inn i AVA SYSTEMS AS gjennom en fusjon. God vekst i flere av våre satsningsområder gjorde denne endringen naturlig. Alle ansatte, forpliktelser og rettigheter tas videre og med inn i AVA SYSTEMS.

AVA SYSTEM har sammen med B.T. Rørsystem inngått avtale om bygging av nytt AVA-SafePipe rørsystem for Polarbase / Statoil i Hammerfest.

AVA SYSTEM fyller  10 år i år, og feiret dette med tur til Svalbard i mai. Vi kombinerte vårt jubileum med Norsk VVS forening som feiret 90 år nettopp i Longyearbyen. AVA Aqua Norge deltok på VVS konferansen.

AVA SYSTEM har inngått avtale med Veidekke om leveranse av SafePipe til JET A1 rørdistribusjon for oppstillingsplasser pir nord T2 utbyggingen Gardermoen.

AVA SYSTEM utvider installasjonene vi har hos BASEFARM. Artig å vite at visse beregninger for ulike kombinasjoner av trekk Magnus Carlsen gjorde på vei mot sin verdensmester tittel ble kalkulert nettopp her.

AVA SYSTEM utvider ytterligere installasjonene vi har hos Nets Norway AS. Vi er stolte av tilliten vi har hos en bedrift som håndterer over 30% av alle Nordiske korttranskaksjoner og har utplassert over 500.000 kortterminaler!

AVA SYSTEM's datterselskap AVA AQUA Norge AS  fortsetter veksten innen bygg hvor miljøklassifisering ihht de nye BREEAM normene under WAT2, WAT3 og WAT4 er viktig.   For mer info ta kontakt med Harald Mathisen mob.901 26 965.

Linker:

Tyco Thermal Controls

 

AVA SYSTEMS AS har verdensledende teknologi og løsninger for overvåkning- og deteksjon av mulige lekkasjer som måtte oppstå i kritiske områder (vannlekkasje, oljelekkasje, drivstofflekkasje og andre væskelekkasjer) i industrielle, historiske og kommersielle miljø. Systemet rapporterer hvor lekkasjen har startet med høy nøyaktighet.

 

AVA SafePipe - når miljø og sikkerhet har høyeste prioritet. Neste generasjon "rør-i-rør" er i produksjon fra LOGSTOR, og har gjennom samarbeidet med AVA SYSTEMS fått integrert Leak Detection i selve konstruksjonen med TraceTek teknologi fra Pentair for sikker 24/7/365 overvåket rørtransport av oljer, drivstoff og andre væsker. Små lekkasjer oppdages helt i starten og rapporteres inn til driftssentral med presis angivelse av lokasjon om hvor lekkasjen har oppstått. AVA SYSTEMS erfaringer gjennom mange år er bygget inn i metodebeskrivelsen for utførelse og implementasjon av selve  installasjonen i felt som resulterer i en sikker- og pålitelig AVA SafePipe installasjon.

 

For mer informasjon om Trace Tek vannlekkasje, vannvakt, oljelekkasje og lekkasje deteksjon hvor "Early Warning" er sentralt eller andre fagfelt/produkter AVA SYSTEM har spisskompetanse i kontakt oss !